مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲دوره ی مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان در حال برگزاری می باشد.

ساعت: ۱۵-۱۷

<<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

Spread the word. Share this post!

رفتن به نوارابزار