کلاس مهارتهای فکری مدل RJ اصفهان

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ کلاسهای مدل فکری RJ مرکز اصفهان به شرح زیر برگزار خواهد شد:

مهارتهای فکری ۲:    ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
مهارهای فکری ۱:     ۱۷-۱۹

<<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

Spread the word. Share this post!

رفتن به نوارابزار