ورود اعضاء

   

پسورد خود را فراموش کرده اید؟

به سایت مهندسی ذهن RJ خوش آمدید

مهندسی ذهن RJ

ایده یابی

ایده یابی یکی از توانمندی های فکر انسان می باشد. این بخش برای پرورش این توانمندی طراحی گردیده است. در این بخش با در نظر گرفتن قوانین ایده یابی، هر چه در مورد ایده ی ارائه شده به نظر شما می رسد بنویسید و برای ما بفرستید تا در این بخش ثبت گردد. سپس با دیدن ایده های دیگران هر ایده ی جدیدی که به ذهن شما می رسد بنویسید و این کار را مرتب و هر روز تکرار کنید. در هفته های بعد نیز با رعایت قوانین جدید این کار را ادامه دهید. پس از مدتی با تسلط بر تمامی قوانین که طی هفته های متوالی ارائه می شود(در دوره های آموزشی)، شاهد بهبود آشکاری در این توانمندی فکر خود خواهید بود.

تغییرات شرکت کنندگان در دوره های RJ

تاریخ شروع ایده یابی: دوشنبه ، 1 آبان ، 1396      تاریخ پایان ایده یابی: يكشنبه ، 1 فروردين ، 1400                                                                 ایده یابی فعال:
ایده یابی درمورد روش های استفاده از لامپ های سوخته با استفاده از قوانین ایده یابی (ویژه گروه ET6)

تاریخ شروع ایده یابی: دوشنبه ، 19 مهر ، 1395      تاریخ پایان ایده یابی: يكشنبه ، 1 فروردين ، 1400                                                                 ایده یابی فعال:
روش های عبور از روی آب با استفاده از قوانین ایده یابی

تاریخ شروع ایده یابی: جمعه ، 14 فروردين ، 1394      تاریخ پایان ایده یابی: يكشنبه ، 1 فروردين ، 1400                                                                 ایده یابی فعال:
روش های استفاده از در بطری ها

تاریخ شروع ایده یابی: شنبه ، 6 دي ، 1393      تاریخ پایان ایده یابی: شنبه ، 1 فروردين ، 1394                                                                 ایده یابی فعال:
مسئول علائم راهنمایی و رانندگی کیست؟ (ويژه دوره های DT1 و DT2 و ET1)

تاریخ شروع ایده یابی: شنبه ، 5 بهمن ، 1392      تاریخ پایان ایده یابی: دوشنبه ، 30 اسفند ، 1395                                                                 ایده یابی فعال:
در رانندگی حق با چه کسی است؟ (ويژه دوره های DT1 و DT2 و ET1)

تاریخ شروع ایده یابی: شنبه ، 5 بهمن ، 1392      تاریخ پایان ایده یابی: يكشنبه ، 11 اسفند ، 1392                                                                 ایده یابی فعال: