ورود اعضاء

   

پسورد خود را فراموش کرده اید؟

به سایت مهندسی ذهن RJ خوش آمدید

مهندسی ذهن RJ

نمونه نقشه های ذهنی - Mind Map Samples

تاریخ درج: دوشنبه ، 18 آذر ، 1392


نقشه ذهني مجموعه اي از دياگرام ها براي نمايش کلمات، ايده ها، فعاليت ها و موارد ديگر است که حول يک نقطه مرکزي يا کلمه کليدي به طور محوري کشيده مي شود. نقشه ذهني براي ايجاد، تصوير کردن، ساختار دهي و طبقه بندي ايده ها در زمينه هاي مطالعات و تحقيق، حل مسئله و تصميم سازي کاربرد دارد.

uses of mind map.jpg

با استفاده از نقشه ذهني مي توان به سرعت ساختار يک موضوع را شناسايي نمود و همچنين ارتباط بين اجزاي سازنده موضوع را درک کرد. استفاده از نقشه ذهني بسيار آسان است. کافي است براي استفاده از آن يک برگ کاغذ برداريد، يک دايره يا بيضي وسط صفحه بکشيد و عنوان موضوع مورد نظر را درون آن بنويسيد. سپس با اضافه کردن شاخه هاي مختلف متصل به مرکز، موضوعات جانبي را اضافه نماييد. هر شاخته مي تواند زير شاخه هاي مختلف داشته باشد. مي توان براي هر موضوع در هر شاخه از رنگ هاي مختلف استفاده نمود و حتي مي توان شکل هاي مختلفي را کنار موضوعات اضافه نمود.
جهت آشنایی بيشتر با چگونگی ساخت نقشه ذهنی و ديدن نمونه هايی از آن، اين فايل را دانلود کنید.