کلاس تربیت مربی مدل RJ بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ- بابل

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

کلاسهای مربیگری مدل RJ تهران

کلاسهای مربیگری RJ و زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تعطیل می باشد. باسپاس.

جلسه آموزشی نرم افزار گروه RJ

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ جلسه ی آموزشی گروه RJ مجازی تهران- اصفهان ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری ۲ مرکز تهران

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ مرکز تهران  برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷-۱۹ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲دوره ی مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان در حال برگزاری می باشد. ساعت: ۱۵-۱۷ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت مربی مدل RJ تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۵برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری مدل RJ اصفهان

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ کلاسهای مدل فکری RJ مرکز اصفهان به شرح زیر برگزار خواهد شد: مهارتهای فکری ۲:    ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ مهارهای فکری ۱:     ۱۷-۱۹ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

برگزاری کلاس شیوه های مطالعه مدل RJ

کلاس شیوه های مطالعه به روش RJ تهران و بابل، روز دوشنبه ساعت ۱۵-۱۷ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

کلاسهای مهارتهای فکری ۲و۱ مدل RJ – تهران و اصفهان

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۹ دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ در دفتر تهران برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۴-۱۶ همچنین کلاسهای مدل فکری RJ مرکز اصفهان به شرح زیر برگزار خواهد شد: مهارتهای فکری ۲: ۱۵-۱۷ مهارهای فکری ۱: ۱۷-۱۹ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاسهای تربیت مربیRJ تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – تهران

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ در دفتر تهران برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۰-۱۲ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس زبان نوروساینس RJ

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

آغاز دوره ی جدید مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ

<<< آغاز دوره ی جدید مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ >>> امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ اولین جلسه از دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷ مکان: دفتر تهران دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ برگزار می کند.

برگزاری کلاس شیوه های مطالعه براساس مدل فکری RJ

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دومین جلسه از کلاس شیوه های مطالعه بر اساس مهندسی ذهن مدل RJ برگزار شد. مرکز : تهران ساعت: ۱۶ همچنین اندیش ورزان عزیز شهرهای دیگر از جمله اصفهان و بابل بصورت مجازی در این کلاس شرکت کردند.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

آغاز ثبت نام دوره مهارهای فکری 2 با ملد RJ

ثبت نام دوره مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ

دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ ثبت نام می کند <<< ثبت نام دوره مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ >>> اندیش ورزان گرامی که ترم یک (مهارتهای فکری یک) را با موفقیت به پایان رسانده اند، می توانند در ترم دو (مهاترهای فکری ۲) شرکت نمایند. آخرین فرصت ثبت نام

برگزاری اولین جلسه ی دوره مهارتهای فکری یک RJ - تهران

شروع دوره ی مهارتهای فکری یک مدل RJ

<<<شروع دوره ی مهارتهای فکری یک >>> سلام و وقت بخیر🌷 اولین جلسه ی دوره ی مهارتهای فکری یک بر اساس مدل RJ برگزار شد. در این جلسه سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل فکری RJ به تعریف مدل RJ و شیوه ی شناسایی و رفع ویروس های فکری پرادختند. در این راستا تست

آغاز پیش ثبت نام دوره ی مهارتهای فکری یک

آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک

آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک   <<< آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک >>> سلام و وقت بخیر🌷 آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک را خدمت علاقمندان به شرکت در دوره های RJ اعلام می دارد: دپارتمان خلاقیت و مهارت های فکری RJ برای افرادی که برای دوره ترم یک فعلی رزرو کرده٬ پیش

رفتن به نوارابزار