دوره ی پرورش تربیت مربی کودک خلاق RJ- اصفهان

تربیت مربی کودک خلاق RJ

تربیت مربی کودک خلاق RJ

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان دوره ای را با عنوان آموزش مربی کودک خلاق جهت افزایش سطح علمی و مهارتی مربیان این حوزه برگزار کرده،
در این گزارش به گفته ی سیدمحمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل فکری RJ، هدف یاددادن فکر کردن به کودک می باشد. تمرینهای فکری طراحی شده در این مدل،
قسمتهای مختلف مغز را رشد می دهد و شعارمان اینست
اگر به بچه ها فکر کردن را بیاموزیم، زندگی کردن را خودشان یاد می گیرند” و …

رفتن به نوارابزار