معرفی RJ

دپارتمان مهندسی ذهن و خلاقیت RJ توسط سید محمد رجایی رامشه مبدع جهانی مهارتهای فکری مدل RJ تاسیس شده است ...

بیشتر

اخبار و رویداد

برای آگاهی از آخرین خبرها و رویدادهای مهندسی ذهن و مهارتهای فکری مدل RJ این بخش را مشاهده نمایید.

بیشتر

نیروی انسانی

بنیان گذار مهندسی ذهن مدل RJ و مهارت های فکری RJ، اعضای هیات علمی RJ و اساتید مورد تایید RJ

بیشتر

دستاوردها

دستاوردهای مهندسی ذهن مدل RJ ...

بیشتر