برگزاری کلاس شیوه های مطالعه براساس مدل فکری RJ – تهران

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ کلاس شیوه های مطالعه بر اساس مهارتهای فکری مدل RJ برگزار خواهد شد.

مرکز : تهران

ساعت: ۱۶

اندیش ورزان عزیز مرکز بابل بصورت مجازی در این کلاس شرکت می نمایند.

 

<<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

Spread the word. Share this post!