درباره ی RJ

ما از حاصل دانش و تجربیات خود، مهارت های فکری را استخراج می کنیم. این مهارت ها را در اعضای مجموعه تقویت می کنیم. و در نهایت، مهارت های فکری را به دیگران آموزش می دهیم. بهبود مهارت های فکری در افراد، باعث بهبود عملکرد آن ها در همه ی  زمینه ها و امور زندگی آنان از جمله تصمیم گیری، ارتباطات، شغل، تحصیل و … و به طور کلی بهبود کیفیت زندگی می گردد.

از طرف دیگر، از آنجایی که دلیل بسیاری از مشکلات، ناهنجاری ها و بیماری های فکری و حتی جسمی، کمبود مهارت های فکری است(به عبارتی  به دلیل نقصان عملکرد مغز انسان است). در این گونه مشکلات و ناهنجاری ها از جمله استرس مضر، اضطراب، افسردگی و … بهبودی حاصل می گردد.

 

*چشم انداز RJ* : ساختن آینده ای بهتر برای انسان از راه بهبود مهارت های فکری است.

*ماموریت RJ* : گردآوری و هم افزایی دانش، تجربه و مهارت های لازم در جهت بهبود عملکرد مغز انسان به عنوان یک عضو حیاتی، کنترلی و مدیریتی  برای بهبود کیفیت زندگی.

*هدف RJ* : گسترش مهارت های فکری در سطح وسیع در جامعه ی انسانی از طریق آموزش این گونه مهارتها.

*نحوه عملکرد RJ* : مهارت های فکری را بر اساس کاربرد آن ها در زندگی فرد، طبقه بندی کرده و در قالب دوره هایی تدوین کرده ایم. این دوره ها به شکل تخصصی برای بهبود عملکردهای فردی و گروهی و اجتماعی سازماندهی شده است.

برای نمونه “دوره ی آمادگی فکری” برای رفع کاستی های مهارت های فکری جهت بهبود کیفیت زندگی روزمره طراحی شده، که حاصل آن ایجاد آرامش، تمرکز، سرزندگی و شادابی، مدیریت فکر، رهایی از استرس نابجا، اضطراب، مطالعه ی بدون خستگی، بهبود وضع خواب و … می باشد و یا دوره ی ویژه مدیران که با ایجاد مهارت های فکری لازم، باعث بهبود عملکردهای مدیریتی مانند؛ تصمیم گیری، مدیریت ریسک، مدیریت استرس، مدیریت بحران، خلاقیت در کار و … شده و کارایی و اثر بخشی مدیر را افزایش می دهد.

*در این مجموعه، مهارت های خلاقیت به عنوان بخشی از مهارت های فکری به طور عملی آموزش داده می شود* این گونه مهارت ها از طرفی به عنوان بخشی از مهارت ها در همه ی دوره ها گنجانده شده و از طرف دیگر به عنوان دوره های ویژه ی خلاقیت جهت پرورش مربیان خلاقیت برای کودکان و مدرسان خلاقیت برای عموم، طراحی و تدوین گردیده است. آموزش مهارت های فکری را از راه طراحی مجموعه ای از تمرین های فکری  و ارائه به دانش پذیران اجرایی کرده ایم. این تمرین ها به گونه ای طراحی می گردد که بخش های مختلف سیستم فکری انسان و به عبارتی بخشهای مختلف مغز را تحت تاثیر قرار داده و باعث بهبود عملکردهای مغز از جمله عملکردهای شناختی می گردد. ما همچنان در حال طراحی تمرین های فکری هستیم و توسعه در این زمینه مهمترین فعالیت این مجموعه می باشد.

ما در این مجموعه تلاش می کنیم یک چرخه ی کوچک علمی را طی مراحل زیر عملی کنیم.

  1. *دانایی* : ما تلاش میکنیم آنچه را دیگران در مورد مغز و کارکرد آن تاکنون دانسته اند بیاموزیم. در این زمینه، فرضیات، تئوری ها و تمرینات افراد از رشته های مختلف علمی مربوطه را گرد آوری کرده و مطالعه می کنیم.
  2. تلاش می کنیم آموخته های خود را در عمل آزمایش کرده و آن را تجربه کنیم.
  3. *فرضیه سازی* : از تلفیق دانش فراگرفته و تجربه ی حاصل شده به فرضیات جدید می رسیم.
  4. *آزمایش* : فرضیات حاصله را به طور عملی آزمایش می کنیم.
  5. *نظریه پردازی* : از تحلیل نتایج آزمایش فرضیات و ترکیب آن با دانش، نظریات، تجربیات و استدلال به نظریات جدید می رسیم.
  6. به مرحله ی یک باز می گردیم و نظریات خود را با دانش دیگران مقایسه کرده و مراحل ۲ تا ۵ (از آزمایش تا نظریه پردازی) را تکرار می کنیم و این چرخه ادامه دارد.

ضمن طی چرخه ی علمی ۶ مرحله ای بالا که منجر به تولید  علم می گردد،

*ما در زمینه ی آموزش مهارت های فکری تنها آغازگر یک راهیم و در این راه به یاری اندیشمندان و دانشمندان و تمام صاحب نظران و صاحبان ایده در این زمینه نیازمندیم و از همکاری در این زمینه در سراسر جهان استقبال می کنیم*