کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ – اصفهان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ – اصفهان برگزار خواهد شد.

مرکز : اصفهان

ساعت: ۱۷

 

<<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

Spread the word. Share this post!