کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – اصفهان

 به اطلاع تمامی شرکت کنندگان کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان

می رساند که روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان ساعت ۱۸ تشکیل خواهد شد؛ و کلاس روز پنج شنبه تعطیل می باشد.

مرکز : اصفهان

ساعت: ۱۸

 

<<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

Spread the word. Share this post!