کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – تهران

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز تهران تعطیل می باشد.

مرکز : تهران

ساعت: ۱۷

 

<<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

Spread the word. Share this post!