سید محمد رجایی رامشه

بررسی مدل RJ – بخش اول – تاریخچه دانش اندیشه

سری برنامه های رادیویی “سید محمد رجایی رامشه” – سلسله مباحث دانش مهارتهای فکری و مهندسی ذهن با الگوی RJ
در این برنامه تاریخچه تفکر و تاریخچه خلاقیت و مهارت های فکری از دوران افلاطون و ارسطو تا دکارت و جان لاک و … و همچنین تاریخچه علوم شناختی تا مهندسی ذهن و تدوین مدل RJ بررسی شده است.