کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران-اصفهان

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران-اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت فرزند با مدل RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکری RJ روز پنج شنبه با حضور بنیانگذار مدلRJ “سیدمحمدرجایی رامشه” در دفتر اصفهان برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۸/۲۳ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>