زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز اصفهان مورخ ۹۸/۱۱/۰۳  ساعت ۱۲ تا ۱۴ با حضور “سیدمحمد رجایی رامشه” برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

کودک اندیشمند مدل RJ مرکز تهران

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲ تا ۱۳:۱۵ در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری ۲ مدل RJ فردیس

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ در مرکز فردیس برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ مرکز زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ برگزار خواهد شد. مکان: دبستان اندیشمند ساعت: ۱۸ تا ۲۰ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>