تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷-۱۹ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴-۱۲ با حضور بنیانگذار مدل RJ سید محمد رجایی رامشه برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوره ی ارتباطات مدل RJ با حضور بنیانگذار مدلRJ سیدمحمد رجایی رامشه در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>