مهارتهای فکری۲ مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری۲ مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرینشهر زمان: ۱۵ تا ۱۷ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ تهران-اصفهان

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، تهران-اصفهان روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران-اصفهان

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران-اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت فرزند با مدل RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکری RJ روز پنج شنبه با حضور بنیانگذار مدلRJ “سید محمد رجایی رامشه” در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۹/۱۴ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>