شروع دوره ارتباطات به روش RJ

شروع دوره ارتباطات به روش RJ در اصفهان به اطلاع کلیه علاقمندان که ترم یک مهارتهای فکری RJ را با موفقیت به پایان رسانده اند و همچنین سایر شرکت کنندگان در دوره های RJ می رساند که دوره ی ارتباطات از روز پنج شنبه ۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵ الی ۱۷ آغاز خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

دوره ارتباطات مدل RJ – تهران

امروز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ در محل دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز تهران-اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. باسپاس.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – تهران

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – مرکز تهران ساعت ۱۰ تا ۱۲وز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ درحال برگزاریست.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – اصفهان

آخرین جلسه از کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ  مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

دوره ی جدید تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲-۱۴ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>