همایش سلامت فکری کودک و پرورش استعداد با حضور بنیانگذار مدل فکریRJ

همایش سلامت فکری کودک و پرورش استعداد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر باهمکاری مرکز رفاه کودک و خانواده شیوا برگزار می کند:   همایش سلامت فکری کودک و پرورش استعداد با حضور بنیانگذار مهندسی ذهن RJ سید محمد رجایی رامشه محورهای همایش: معرفی مدل RJ تفکر انتقادی چیست؟ تاثیر تفکر انتقادی در سلامت انسان تاثیر تفکر انتقادی در پیشرفت فردی

تفکر انتقادی در مدل RJ

همایش تفکر انتقادی در مدل RJ

همایش تفکر انتقادی در مدل RJ با حضور بنیانگذار مدل فکری RJ سید محمد رجایی رامشه محورهای همایش: معرفی مدل RJ تفکر انتقادی چیست؟ تاثیر تفکر انتقادی در سلامت انسان تاثیر تفکر انتقادی در پیشرفت فردی و اجتماعی فاجعه فقدان تفکر انتقادی زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸      ساعت: ۱۲ تا ۱۴ مکان:

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ- بابل

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

مربی چه کسی است؟ و مربیان RJ چه ویژگی هایی دارند؟

مربی چه کسی است؟

سید محمد رجایی رامشه در این فیلم کوتاه به توصیف یک مربی واقعی؛ و نیز ویژگی های مربیان RJ می پردازد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

معرفی مهارتهای فکری مدل RJ

این دانش (مدل فکری RJ) مانند کامپیوتر بوده و دانشی است که سخت افزار و نرم افزار دارد. فکر انسان نیز ویروسی می شود و نیاز به تنظیم کردن و نصب برنامه روی سیستم فکری انسان می باشد. با صحبت نمی توان گفت که استرس نداشته باش و نباید عصبانی بشوی، بلکه با برنامه فکری هفتگی مهارت ایجاد می کنیم. مانند پرورش اندام. هزار بار هم کتاب آن را بخوانید اندامتان تغییری نمی کند. ولی اگر شروع کردید به انجام برنامه ی مربوطه اثر آن را خواهید دید.