زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ تهران-اصفهان

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، تهران-اصفهان روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ تهران-اصفهان

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران و اصفهان مورخ ۹۸/۰۶/۳۱ تعطیل می باشد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ تهران

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. علاقمندان عزیز در اصفهان می توانند به صورت مجازی در کلاس حضور یابند. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ- بابل

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>