همایش ایده پردازی و تحول در آموزش با مدلRJ

همایش ایده پردازی و تحول در آموزش با مدلRJ با حضور دکتر سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل RJ  محل برگزاری: اصفهان، زرین شهر زمان: ۲۶ تیرماه ۹۸ ساعت: ۱۱ تا ۱۳ جهت شرکت در همایش ثبت نام خود ر از طریق لینک زیر انجام دهید: https://zarinp.al/254630 تلفن تماس: ۰۹۳۵۶۹۶۷۹۵۷   قسمتهایی از همایش به

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری مدلRJ تیرماه ۹۷

مهارتهای فکری ۱ مدلRJ مرکز اصفهان مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷ تا ۱۹   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری RJ

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ- بابل

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰- ۱۹ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

دوره ارتباطات مدل RJ – تهران

سه شنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۸ ساعت ۱۷تا ۱۹ دوره ی ارتباطات مدل RJ در محل دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>