مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ مرکز زرین شهر روز چهارشنبه با حضور بنیانگذار مدل فکری RJ سیدمحمّد رجایی رامشه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ برگزار خواهد شد. مکان: دبستان اندیشمند ساعت: ۱۸ تا ۲۰ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کودک اندیشمند مدل RJ مرکز تهران

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۲ تا ۱۳:۱۵ در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهش سرای زرین شهر زمان: ساعت ۱۷-۱۵ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

همایش ایده پردازی و تحول در آموزش با مدلRJ

همایش ایده پردازی و تحول در آموزش با مدلRJ با حضور دکتر سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل RJ  محل برگزاری: اصفهان، زرین شهر زمان: ۲۶ تیرماه ۹۸ ساعت: ۱۱ تا ۱۳ جهت شرکت در همایش ثبت نام خود ر از طریق لینک زیر انجام دهید: https://zarinp.al/254630 تلفن تماس: ۰۹۳۵۶۹۶۷۹۵۷   قسمتهایی از همایش به

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری مدلRJ تیرماه ۹۷

مهارتهای فکری ۱ مدلRJ مرکز اصفهان مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷ تا ۱۹   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری RJ

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ- بابل

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰- ۱۹ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>