مهارتهای فکری۲ مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری۲ مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرینشهر زمان: ۱۶ تا ۱۸ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری۲ مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری۲ مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرینشهر زمان: ۱۶ تا ۱۸ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری۱ مدل RJ فردیس

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ در مرکز فردیس برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهش سرای زرین شهر زمان: ساعت ۱۷-۱۵ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>  

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۹/۳۰ تا ۱۱/۳۰ دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری RJ

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>